Márvin

Marvin, záchodky v Louvre, Paris, France2002